guIT

Ghiţă s-a hotărât să plece de-acasă de Ignat, având nişte previziuni sumbre. Neavând bani, s-a gândit să-şi scoată un single de sezon, “guIT”. Din vânzarea lui a obţinut frumoasa sumă…

Continue ReadingguIT

Factorizare

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran…

Continue ReadingFactorizare

SPFractii

Se dau 4 numere naturale a b c d, reprezentând fracțiile abab și cdcd. Calculați suma și produsul celor două fracții, aduse la forma ireductibilă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b c…

Continue ReadingSPFractii

MedieDiv

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula. Date de…

Continue ReadingMedieDiv

NumarPerfect

Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură…

Continue ReadingNumarPerfect

PseudoPerfect

Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este pseudoperfect.…

Continue ReadingPseudoPerfect

Prietene

Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt…

Continue ReadingPrietene

DifiMin

Se citește numărul natural nenul n. Determinați două numere naturale a , b, cu proprietatea că: a * b = na ≤ bdiferența b-a este minimă Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date…

Continue ReadingDifiMin