guIT

Ghiţă s-a hotărât să plece de-acasă de Ignat, având nişte previziuni sumbre. Neavând bani, s-a gândit să-şi scoată un single de sezon, “guIT”. Din vânzarea lui a obţinut frumoasa sumă de n dolari. Cerința Pentru a câştiga un meniu vegetarian de Crăciun, trebuie să aflaţi suma numerelor prime din descompunerea lui n, ştiind că n este produs de trei numere … Read more

Factorizare

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran perechile b p, reprezentând factorii primi şi puterile corespunzătoare. Perechile se afişează câte una pe o linie a ecranului, în ordinea crescătoare a bazelor. Cele două … Read more

descompunere_factori

Se citeşte un număr natural n. Să se determine descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran factorii primi ai lui n în ordine crescătoare, separați prin câte un spațiu. Restricții și precizări 2 ≤ n ≤ 2.000.000.000 Exemplu Intrare 1100 Ieșire 2 … Read more

SPFractii

Se dau 4 numere naturale a b c d, reprezentând fracțiile abab și cdcd. Calculați suma și produsul celor două fracții, aduse la forma ireductibilă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b c d. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numerele m n, reprezentând numărătorul și numitorul sumei celor două fracţii, adusă la forma ireductibilă, iar linia următoare … Read more

MedieDiv

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul S, reprezentand media aritmetica. Restricții și precizări 1 ≤ n … Read more

Divizorii Oglinditului

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul D, reprezentând rezultatul cerut. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 63 Ieșire 9 Explicație Oglinditul lui 63 este 36, care are 9 divizori. #include <iostream> using … Read more

NumarPerfect

Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este perfect. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul n este perfect, dacă n este număr perfect, respectiv n … Read more

PseudoPerfect

Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este pseudoperfect. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă n este număr pseudoperfect, respectiv NU, în caz contrar. Restricţii … Read more

Prietene

Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt număr, mai puțin acesta. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere a și b. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul PRIETENE dacă cele două … Read more

DifiMin

Se citește numărul natural nenul n. Determinați două numere naturale a , b, cu proprietatea că: a * b = n a ≤ b diferența b-a este minimă Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numerele a b, separate prin exact un spațiu, cu semnificația din enunț. Restricţii şi precizări 1 ≤ n … Read more