DivizoriPariInterval

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numerele NRD MIN … Read more

Numarul Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul divizorilor pari ai lui n. Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație … Read more

AfisareDivizoriComuni

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, în ordine crescătoare, divizorii comuni ai numerelor a și b, separați printr-un spațiu. Restricţii şi precizări 0 … Read more

Suma Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor pari ai lui n.Restricţii şi precizări 0<n<2^31 Exemplu Intrare 30 Ieșire 48 Explicație Divizorii pari lui 30 sunt 2, 6, 10 … Read more

Suma Divizorilor Impari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor impari ai lui n.Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 30 Ieșire 24 Explicație Divizorii impari lui 30 … Read more

Suma Divizori

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor lui n.Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 6 Ieșire 12 Explicație Divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3, 6. … Read more

vernrimpdiv numar impar de divizori.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul da dacă n are număr impar de divizori şi mesajul nu în caz contrar. Restricții și precizări 1 ≤ n … Read more

ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul calculat.Restricții și precizări 4 ≤ n ≤ 1.000.000.000 se garantează că n nu este prim Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație Cel mai … Read more

MAXD

Fiind elev în clasa a IX-a, George, îşi propune să studieze capitolul divizibilitate cât mai bine. Ajungând la numărul de divizori asociat unui număr natural, constată că sunt numere într-un interval dat, cu acelaşi număr de divizori. De exemplu, în intervalul [1, 10], 6, 8 şi 10 au acelaşi număr de divizori, egal cu 4. De asemenea, 4 şi 9 au acelaşi număr de divizori, egal cu 3 etc. … Read more