Cum să scrii un program în C pentru a găsi perechile de numere care satisfac anumite condiții

Acest articol descrie pas-cu-pas soluția unei probleme de programare în C, care implică găsirea perechilor de numere a și b a căror produs este 1000, unde a este divizibil cu 17 și b este divizibil cu 19. Vom explora specificațiile problemei, implementarea detaliată a programului și tehnicile de optimizare pentru a asigura eficiența algoritmului. Utilizarea limbajului de programare C este esențială datorită controlului precis asupra operațiilor matematice și fluxului de execuție.

Continue ReadingCum să scrii un program în C pentru a găsi perechile de numere care satisfac anumite condiții

guIT

Ghiţă s-a hotărât să plece de-acasă de Ignat, având nişte previziuni sumbre. Neavând bani, s-a gândit să-şi scoată un single de sezon, “guIT”. Din vânzarea lui a obţinut frumoasa sumă…

Continue ReadingguIT

Factorizare

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran…

Continue ReadingFactorizare

SPFractii

Se dau 4 numere naturale a b c d, reprezentând fracțiile abab și cdcd. Calculați suma și produsul celor două fracții, aduse la forma ireductibilă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b c…

Continue ReadingSPFractii

MedieDiv

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula. Date de…

Continue ReadingMedieDiv

NumarPerfect

Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură…

Continue ReadingNumarPerfect

PseudoPerfect

Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este pseudoperfect.…

Continue ReadingPseudoPerfect

Prietene

Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt…

Continue ReadingPrietene