a16

Scrieți un program care cere de la tastatură un număr a (de o cifră) și care afișează valoarea expresiei a16. Aplicați de cât mai puține ori operatorul de înmulțire. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul a. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valoarea calculată. Restricții și precizări 0 ≤ a … Read more