CifraMaxima2

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei. Date de intrare Programul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşire Programul va afişa pe ecran cea mai mare cifră a numărului citit şi numărul … Read more

Suma Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor pari ai lui n.Restricţii şi precizări 0<n<2^31 Exemplu Intrare 30 Ieșire 48 Explicație Divizorii pari lui 30 sunt 2, 6, 10 … Read more

Suma Divizorilor Impari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor impari ai lui n.Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 30 Ieșire 24 Explicație Divizorii impari lui 30 … Read more

Suma Divizori

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor lui n.Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 6 Ieșire 12 Explicație Divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3, 6. … Read more

vernrimpdiv numar impar de divizori.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul da dacă n are număr impar de divizori şi mesajul nu în caz contrar. Restricții și precizări 1 ≤ n … Read more

ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul calculat.Restricții și precizări 4 ≤ n ≤ 1.000.000.000 se garantează că n nu este prim Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație Cel mai … Read more

ExistaImpare

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, respectiv NU în … Read more

NumarulDeCifre

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură. Date de intrareProgramul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşireProgramul va afişa pe ecran numărul de cifre ale numărului citit. Restricţii şi precizărinumărul citit va fi mai mic decât 231 Exemplu Intrare … Read more

Sortare

Se dă un vector cu n elemente numere întregi. Cerinţa Să se ordoneze descrescător elementele vectorului. Date de intrare Fişierul de intrare sortare.in conţine pe prima linie numărul n si pe a doua linie n numere întregi separate prin spaţii. Date de ieşire Fişierul de ieşire sortare.out va conţine pe prima linie cele n elemente … Read more

SortMax

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, separate … Read more