DivizoriPariInterval

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numerele NRD MIN … Read more

Numarul Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul divizorilor pari ai lui n. Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație … Read more

AfisareDivizoriComuni

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, în ordine crescătoare, divizorii comuni ai numerelor a și b, separați printr-un spațiu. Restricţii şi precizări 0 … Read more

SumaLinii1

Gigel a găsit o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. El își propune să determine, pentru fiecare linie, cea mai mică valoare care se poate obține adunând elementele de pe linie, cu excepția unuia.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte … Read more

SumaLinii

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran n numere, separate … Read more

SumaPare2

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie.Date de ieşire Programul afișează pe ecran suma căutată S.Restricţii şi … Read more

qtsume

Se dă un vector A cu N numere naturale. Pentru Q întrebări de forma (x, y) aflați rezultatul sumei A[x] + 2 * A[x + 1] + … + (y – x + 1) * A[y]. Date de intrareFișierul de intrare qtsume.in conține pe prima linie numărul N, iar pe a doua linie N numere … Read more

SumeSecv1

Se dă un șir cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere … Read more

NrLipsa1

Fișierul de intrare conține cel puțin 3 și cel mult 1 000 000 de numere naturale. Se cere să se afișeze în fișierul de ieșire, separate printr-un spaţiu, două numere distincte, anume cel mai mic număr par cu două cifre și cel mai mare număr par cu două cifre care NU fac parte din şir. … Read more

Count5

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre perechile de elemente din vector sunt formate din valori cu aceeași sumă a cifrelor. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșireProgramul afișează pe ecran numărul C, … Read more