Lecția 2: Modele conceptuale și fizice – Explorarea modelelor conceptuale și fizice în contextul SGBD-Oracle

Lecția 2: Modele conceptuale și fizice

În această lecție, ne vom concentra pe explorarea modelelor conceptuale și fizice în contextul sistemului de gestiune a bazelor de date Oracle (SGBD-Oracle). Vom învăța despre entități, instanțe, atribute și identificatori unici și vom efectua exerciții practice pentru a consolida cunoștințele noastre.

Modele conceptuale

Un model conceptual este o reprezentare abstractă a unei baze de date, care se concentrează pe entități și relațiile dintre ele. În SGBD-Oracle, entitățile pot fi reprezentate prin tabele, iar relațiile dintre ele prin chei primare și chei externe.

Entitățile sunt obiecte sau concepte din lumea reală, cum ar fi o persoană, un produs sau o comandă. Fiecare entitate are atribute care descriu caracteristicile sale, cum ar fi numele, adresa sau prețul.

Exemplu de entitate:

Entitate: Persoană
Atribute:
- Nume (text)
- Prenume (text)
- Data nașterii (data)

Modele fizice

Un model fizic este o reprezentare concretă a unei baze de date, care se concentrează pe structura și organizarea datelor. În SGBD-Oracle, modelele fizice pot fi reprezentate prin tabele, coloane, chei primare și chei externe.

Exemplu de tabel:

Tabel: Persoane
Coloane:
- ID (număr întreg)
- Nume (text)
- Prenume (text)
- Data nașterii (data)

Comprendera entităților, instanțelor, atributelor și identificatorilor unici

În contextul SGBD-Oracle, entitățile sunt reprezentate prin tabele, iar fiecare înregistrare din tabel reprezintă o instanță a entității respective. Instanțele sunt reprezentările concrete ale entităților și conțin valorile atributelor.

Atributele sunt caracteristicile entităților și pot fi de diferite tipuri, cum ar fi text, numere întregi sau date. Fiecare entitate are unul sau mai multe atribute care descriu caracteristicile sale.

Identificatorii unici sunt atribute care identifică în mod unic fiecare instanță a unei entități. În SGBD-Oracle, cheile primare sunt utilizate ca identificatori unici și asigură că nu există duplicări în tabel.

Exerciții practice pentru consolidarea cunoștințelor

Pentru a consolida cunoștințele noastre despre modelele conceptuale și fizice în contextul SGBD-Oracle, vom efectua câteva exerciții practice.

  1. Creați o entitate “Produs” cu următoarele atribute: Nume (text), Preț (număr întreg), Stoc (număr întreg).
  2. Creați un tabel “Produse” în baza de date Oracle, utilizând modelele conceptuale și fizice prezentate anterior.
  3. Adăugați câteva înregistrări în tabelul “Produse” pentru a reprezenta instanțele entității “Produs”.
  4. Realizați o interogare în baza de date pentru a obține toate produsele cu prețul mai mare de 100 lei.

Aceste exerciții practice vă vor ajuta să vă familiarizați cu conceptele de modele conceptuale și fizice în contextul SGBD-Oracle și să vă consolidați cunoștințele în acest domeniu.

În concluzie, în această lecție am explorat modelele conceptuale și fizice în contextul SGBD-Oracle. Am învățat despre entități, instanțe, atribute și identificatori unici și am efectuat exerciții practice pentru a consolida cunoștințele noastre. Este important să înțelegem aceste concepte și să le aplicăm în dezvoltarea și gestionarea bazelor de date în SGBD-Oracle.