DivizoriPariInterval

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numerele NRD MIN … Read more

Numarul Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul divizorilor pari ai lui n. Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație … Read more

CelMaiMareNr

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru. Restricţii şi precizări numele funcției va fi cmmnr funcția va avea un parametru reprezentând numărul care se dă numărul care se dă va fi mai mic decât 1.000.000.000 SOLUTIE int … Read more

AfisareDivizoriComuni

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, în ordine crescătoare, divizorii comuni ai numerelor a și b, separați printr-un spațiu. Restricţii şi precizări 0 … Read more

SumaLinii1

Gigel a găsit o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. El își propune să determine, pentru fiecare linie, cea mai mică valoare care se poate obține adunând elementele de pe linie, cu excepția unuia.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte … Read more

SumaLinii

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran n numere, separate … Read more

SumaPare2

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie.Date de ieşire Programul afișează pe ecran suma căutată S.Restricţii şi … Read more

SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ 1000elementele șirului … Read more

ExistaImpareDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, … Read more

SumPareVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ … Read more