Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași. Instrucțiunea for

Instrucțiunea for Atunci când anumite operații trebuie repetate de un număr de ori cunoscut (de obicei de un număr mare de ori, care nu permite scrierea repetată a operațiilor în algoritm), se utilizează structura repetitivă pentru. Instructiunea repetitiva for in limbajul C++ Executia instructiunii for are etapele urmatoare Etaoa1. Se inițializează contorul (variabila care numără … Read more

Structura repetitivă cu număr necunoscut de pași. Instrucțiunea while

Instrucțiunea while Atunci când anumite operații trebuie repetate de un număr de ori necunoscut (de obicei de un număr mare de ori, care nu permite scrierea repetată a operațiilor în algoritm), in pseudocod se utilizează structura repetitivă cât timp. Instructiunea cât timp se executa astfel:Etapa1. Se evaluează condiţiaEtapa 2.– Dacă conditia este adevarata, se execută … Read more

Operaţia de decizie

Instructiunea if Sintaxa: Ramura “else” este optionala.La intalnirea instructiunii “if”, se evalueaza expresie (care reprezinta o conditie) din paranteze.Daca valoarea expresiei este 1, sau diferita de 0 (conditia este indeplinita) se executainstructiune1; daca valoarea expresiei este 0 (conditia nu este indeplinita), se executainstructiune2. Deci, la un moment dat, se executa doar una dintre cele doua … Read more

CifraMaxima2

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei. Date de intrare Programul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşire Programul va afişa pe ecran cea mai mare cifră a numărului citit şi numărul … Read more

Arbori Binari de Cautare

Un arbore binar de căutare este un arbore binar care are în plus următoarele proprietăți: cheile stocate în noduri (informația utilă) aparțin unei mulțimi peste care există o relație de ordine cheia dintr-un nod oarecare este mai mare decât cheile tuturor nodurilor din subarborele stâng şi este mai mică decât cheile tuturor nodurilor ce compun subarborele drept Arborii binari … Read more

Suma Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor pari ai lui n.Restricţii şi precizări 0<n<2^31 Exemplu Intrare 30 Ieșire 48 Explicație Divizorii pari lui 30 sunt 2, 6, 10 … Read more

Suma Divizorilor Impari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor impari ai lui n.Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 30 Ieșire 24 Explicație Divizorii impari lui 30 … Read more

Suma Divizori

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor lui n.Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 6 Ieșire 12 Explicație Divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3, 6. … Read more

vernrimpdiv numar impar de divizori.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul da dacă n are număr impar de divizori şi mesajul nu în caz contrar. Restricții și precizări 1 ≤ n … Read more

ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul calculat.Restricții și precizări 4 ≤ n ≤ 1.000.000.000 se garantează că n nu este prim Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație Cel mai … Read more