numarul de aparitii pentru o valoare minima

În fişierul ALFA.TXT se află pe prima linie un număr natural n ( mai mare sau egal cu 1 si mai mic sau egal cu 200) iar pe a doua linie n numere naturale mai mici sau egale cu 60000. Se cere să afişeze pe ecran cea mai mică valoare dintre cele n valori situate pe a doua linie a fişierului, precum şi numărul de apariţii a valorii minime.
Exemplu:
Pentru fişierul ALFA.TXT cu conţinutul
10
2 8 -1 2546 7 -5 154 5000 -5 96
se va afişa -5 şi 2

#include <fstream.h>
void main()
{
int n,nr=0,i;
long v[20],min;
fstream f (“alfa.txt”,ios::in);
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
f>>v[i];
min=v[1];
for(i=2;i<=n;i++)
if(v[i]<min) min=v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]==min) nr++;
cout<<min<<” “<<nr;
}