SumeSecv1

Se dă un șir cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, apoi m și m perechi i j.

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma maximă determinată.

Restricții și precizări
1 ≤ n ≤ 100.000;
1 ≤ m ≤ 500.000;
1 ≤ i,j ≤ n;
cele n elemente ale șirului vor avea cel mult nouă cifre.

Exemplu
Intrare

5
7 9 -6 1 -8
3
1 3
4 2
2 5
Ieșire

10
Explicație
suma elementelor din secvența delimitată de 1 3 este 10;
suma elementelor din secvența delimitată de 4 2 este 4;
suma elementelor din secvența delimitată de 2 5 este -4;
suma maximă este 10.

Solutie

#include<iostream>

#include<math>

using namespace std;
long long v[100005];
int main()
{
int n,m,a,b,c;
long long maxs=-99999999999999;
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++) { cin>>a;
v[i]=v[i-1]+a;
for(int i=0;i>a>>b;
if (a>b)
{
c=a;
a=b;
b=c;
}
maxs=max(maxs,v[b]-v[a-1]);
}
cout<<maxs;
return 0;
}