Structura repetitivă cu număr necunoscut de pași. Instrucțiunea while

Instrucțiunea while

Atunci când anumite operații trebuie repetate de un număr de ori necunoscut (de obicei de un număr mare de ori, care nu permite scrierea repetată a operațiilor în algoritm), in pseudocod se utilizează structura repetitivă cât timp.

Cât timp conditie executa
Instructiuni
Sfarsit cât timp

Instructiunea cât timp se executa astfel:
Etapa1. Se evaluează condiţia
Etapa 2.
– Dacă conditia este adevarata, se execută instrucțiuni, apoi revenim la Etapa 1
– Dacă conditia NU este adevarata, se oprește execuția structurii cât timp
În C++, pentru structura cat timp, se utilizeaza instructiunea while

while (conditie)
Instructiuni

Observatii:
1) dacă la prima evaluare a condiţiei aceasta este falsă (conditie=0), instrucţiunile nu se execută niciodata
2) dacă sunt două sau mai multe instrucţiuni care trebuie executate repetat în while, ele se vor include între {}