Numar prim

Verificati daca un numar natural x diferit de 0 si 1, este prim sau nu #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,ok; cout<<“x=”;cin>>x; ok=1;d=2; while(d<=x/2 && ok) { if(x%d==0) ok=0; d++; } if(ok) cout<<“nr prim”; else cout<<“nr nu este prim”; return 0; }  

Sirul lui Fibonacci

Sa se afiseze primii n termeni ai sirului lui Fibonacci;sirul are primii doi termeni egali cu 1 si fiecare din urmatorii termeni este egal cu suma dintre precedentul si ante-precedentul #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n; long f,p,a; cout<<“n=”;cin>>n; p=a=1; cout<<a<<” “<<p<<endl; for(i=3;i<=n;i++) { f=p+a; cout<<f<<endl; a=p; p=f; } return 0; … Read more