palindrom

Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el este palindrom Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga este egal cu numarul citit de la stanga la dreapta ex:121 #include <iostream> using namespace std; int main() { int copie,oglindit,c,n; oglindit=0; cout<<“n=”;cin>>n; copie=n; while(n!=0) { c=n%10; oglindit=oglindit*10+c; n=n/10; } if(copie==oglindit) … Read more

vector cu elemente distincte

Se citeste un vector cu n componente numere intregi. Sa se verifice daca toate elementele sale sunt elemente distincte. #include<iostream> int v[10],n,i,j,gasit; using namespace std; int main() { cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } gasit=0; for(i=0;i<n && !gasit;i++) for(j=i+1;j<n && !gasit;j++) if(v[i]==v[j]) gasit=1; if(gasit) cout<<“elementele nu sunt distincte”; else cout<<“elementele sunt distincte”; return 0; }

maximul unui vector

Se citeste un vector cu componente numere intregi.Se cere sa se afiseze cel mai mare element (maximul unui vector). #include <iostream> int v[10],n,i,max; using namespace std; int main() { cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } max=v[0]; for(i=1;i<n;i++) if(v[i]>max) max=v[i]; cout<<“max=”<<max; return 0; }

cmmdc

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI EUCLID (metoda impartirilor succesive) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,r; cout<<“a=”;cin>>a; cout<<“b=”;cin>>b; r=a%b; while(r) { a=b; b=r; r=a%b; } cout<<“cmmdc: “<<b; return 0; } CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI NICOMAHUS (metoda scaderilor repetate) #include <iostream> using namespace std; int main() { … Read more

descompunea in factori primi

Realizati un program care descompune in factori primi un numar n citit de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,d=2,p; cout<<“n=”;cin>>n; while(n>1) { p=0; while(n%d==0) { p=p+1; n=n/d; } if(p) cout<<d<<” la puterea “<<p<<endl; d=d+1; } return 0; }  

numarul de aparitii a unei cifre intr-un numar

Scrieti un program care afiseaza numarul de aparitii a unei cifre x intr-un numar n;de ex daca citim n=2232 si x=2 se afiseaza numarul 3. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,n1,nr,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; nr=0; n1=n; do { if(n1%10==x) nr++; n1=n1/10; }while(n1); cout<<“cifra “<<x<<” apare de “<<nr<<” ori”; return 0; }  

Trecerea unui numar din baza 10 in baza b

Sa se scrie un program tcare realizeaza trecerea unui numar din baza 10 in baza b, unde b se citeste de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { long n,n1,b,aux,nr; aux=nr=0; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“b=”;cin>>b; n1=n; do { aux=aux*10+n1%b; n1=n1/b; } while(n1!=0); cout<<aux<<endl;; do { nr=nr*10+aux%10; aux=aux/10; } while(aux); cout<<“numarul “<<n<<” in baza “<<b<<” este: … Read more

Suma cifrelor unui numar

Calculati suma cifrelor unui numar x citit de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { int s; long d,x; cout<<“x=”;cin>>x; d=x; s=0; while(d) { s=s+d%10; d=d/10; } cout<<“s=”<<s; return 0; }  

Oglinditul unui numar

Sa se afiseze oglinditul unui numar #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,o,n1; cout<<“n=”;cin>>n; o=0;n1=n; do { o=o*10+n1%10; n1=n1/10; }while(n1); cout<<“oglinditul lui “<<n<<” este: “<<o; return 0; }