sirul lui Fibonacci recursiv

Sirul lui Fibonacci

Se citeste n.Sa se calculeze termenul de ordin n al sirului lui Fibonacci in varianta recursiva

#include<iostream.h>
int n;

int f(int n)
{
if(n==0) return 0;
else if(n==1) return 1;
else return f(n-1)+f(n-2);
}

void main()
{
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“termenul de ordin “<<n<<” este: “<<f(n);
}

{module orizontal600}

Leave a Reply