Suma elementelor de pe diagonala principala a unei matrici

Scrieți un program care citește o matrice de numere întregi și afișează suma elementelor de pe diagonala principală.

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
 int n; // Dimensiunea matricei
 cout << "Introduceti dimensiunea matricei: ";
 cin >> n;

 // Declararea matricei
 int matrice[n][n];

 // Citirea elementelor matricei
 cout << "Introduceti elementele matricei:\n";
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  for (int j = 0; j < n; j++) {
   cin >> matrice[i][j];
  }
 }

 // Calcularea sumei elementelor de pe diagonala principală
 int suma_diagonala = 0;
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  suma_diagonala += matrice[i][i];
 }

 // Afișarea sumei diagonalei principale
 cout << "Suma elementelor de pe diagonala principala este: " << suma_diagonala
    << endl;

 return 0;
}

Acest program citește o matrice de numere întregi de la utilizator și afișează suma elementelor de pe diagonala principală.

Explicație:

 1. Se declară variabila n pentru a stoca dimensiunea matricei.
 2. Se utilizează cin pentru a citi dimensiunea matricei de la utilizator.
 3. Se declară matricea matrice cu dimensiunea specificată de utilizator.
 4. Se utilizează bucle for imbricate pentru a citi elementele matricei de la utilizator.
 5. Se calculează suma elementelor de pe diagonala principală folosind o buclă for.
 6. Se utilizează cout pentru a afișa suma diagonalei principale.