1.4 Tipurile de date în C++

Obiective ale Lecției Tipurile de date în C++:

 1. Înțelegerea Importanței Tipurilor de Date:
  • Rolul tipurilor de date în programare.
  • Cum contribuie la eficiența și corectitudinea codului.
 2. Explorarea Tipurilor de Date Primare în C++:
  • Intregi: int, short, long.
  • Cu Zecimale: float, double.
  • Caractere: char.
  • Logice: bool.
 3. Studiul Modului de Definire a Variabilelor:
  • Sintaxa pentru definirea și inițializarea variabilelor.
  • Exemple practice de utilizare a tipurilor de date.
 4. Introducerea Tipurilor de Date Utilizator:
  • Structuri și clase.
  • Enumerări.

1. Importanța Tipurilor de Date:

1.1 Definiție:

 • Tipurile de date reprezintă categorii de valori pe care le pot stoca și manipula variabilele într-un program.

1.2 Importanța:

 • Asigură alocarea corectă a memoriei.
 • Contribuie la eficiența programelor.
 • Evită erorile de tip.

2. Tipuri de Date Primare în C++:

2.1 Tipuri de Date Intregi:

 • int: Valorile întregi obișnuite.
 • short: Intregi pe 16 biți.
 • long: Intregi pe 32 biți.

2.2 Tipuri de Date cu Zecimale:

 • float: Numere cu zecimale pe 32 de biți.
 • double: Numere cu zecimale pe 64 de biți.

2.3 Tipuri de Date Caractere și Logice:

 • char: Caractere ASCII.
 • bool: Valori true/false.

3. Definirea și Inițializarea Variabilelor:

3.1 Sintaxa Generală:

// Definirea variabilei
tip_de_date nume_variabila;

// Inițializarea variabilei
tip_de_date nume_variabila = valoare_initiala;

3.2 Exemple Practice:

int numar_intreg;
float pret_produs = 29.99;
char litera = 'A';
bool este_adevarat = true;

4. Tipuri de Date Utilizator:

4.1 Structuri:

struct Student {
  string nume;
  int varsta;
};

4.2 Clase:

class Masina {
public:
  string marca;
  int an_fabricatie;
};

4.3 Enumerări:

enum Culori { Rosu, Verde, Albastru };
Culori culoare_preferata = Verde;