1.3 Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali

Noțiunea de Tip de Dată și Operatori în C++

Obiective ale Lecției:

 1. Înțelegerea Conceptului de Tip de Dată în C++:
  • Definirea tipului de dată.
  • Importanța tipurilor de date în programare.
 2. Explorarea Tipurilor de Date în C++:
  • Tipuri de date fundamentale: întregi, cu zecimale, caractere, logice.
  • Tipuri de date compuse: array, pointer, structură.
 3. Studierea Operatorilor Aritmetici:
  • Adunare, scădere, înmulțire, împărțire, modulo.
  • Demonstrarea utilizării acestora în expresii aritmetice.
 4. Analiza Operatorilor Logici și Relaționali:
  • Operatori logici: AND, OR, NOT.
  • Operatori relaționali: ==, !=, <, >, <=, >=.
  • Aplicații practice ale acestora în controlul fluxului.

. Conceptul de Tip de Dată:

1.1 Definiție:

 • Un tip de dată reprezintă modul în care computerul interpretează și stochează datele.
 • Importanța selectării tipului de dată corect pentru a asigura eficiența și exactitatea programului.

1.2 Tipuri de Date în C++:

 • Tipuri Fundamentale:
  • Intregi: int, short, long.
  • Cu Zecimale: float, double.
  • Caractere: char.
  • Logice: bool.
 • Tipuri Compuse:
  • Array, Pointer, Structură.

2. Operatori Aritmetici:

2.1 Operatori Aritmetici de Bază:

 • Adunare +, Scădere -, Înmulțire *, Împărțire /, Modulo %.

2.2 Exemple Practice:

int a = 10, b = 3;
int suma = a + b;    // 13
int diferenta = a - b; // 7
int produs = a * b;   // 30
int impartire = a / b; // 3
int rest = a % b;    // 1

Operatori Logici și Relaționali:

3.1 Operatori Relaționali:

 • == (egal), != (diferit), < (mai mic), > (mai mare), <= (mai mic sau egal), >= (mai mare sau egal).

3.2 Operatori Logici:

 • && (AND), || (OR), ! (NOT).

3.3 Exemple Practice:

int x = 5, y = 8;

// Operatori Relaționali
bool egalitate = (x == y);  // false
bool diferenta = (x != y);  // true
bool comparare = (x < y);  // true

// Operatori Logici
bool siLogica = (x > 0 && y > 0); // true
bool sauLogica = (x > 10 || y < 5); // false
bool notLogica = !(x == y);     // true
Quiz