Ferma

Un fermier deține o fermă de formă dreptunghiulară cu lungimea m metri și lățimea n metri. Respectând principiul rotației culturilor, fermierul și a realizat un plan pentru semănarea culturilor în noul an. Astfel ,el a desenat un dreptunghi pe care l-a împărțit în m * n celule, fiecare corespunzând unui metru pătrat, și a colorat în culori diferite zonele care corespund unor culturi diferite. O cultură poate fi semănată pe mai multe parcele. Două celule care au o latură comună aparțin aceleiași parcele dacă au aceeași culoare (sunt însămânțate cu aceeași cultură). Fermierul are posibilitatea să irige o sigură parcelă și dorește să aleagă parcela cu cea mai mare suprafață. Nefiind mulțumit de suprafața rezultată, s-a întrebat dacă ar putea schimba cultura de pe o singură celulă, astfel încât să obțină o parcelă de suprafață mai mare.

Cerință

Dându-se dimensiunile fermei și pentru fiecare celulă culoarea corespunzătoare culturii semănate, determinați:

 • Cerința 1: Suprafața maximă a unei parcele în planul inițial.
 • Cerința 2: Numărul liniei, respectiv al coloanei celulei pe care va semăna o altă cultură și culoarea corespunzătoare noii culturi în vederea obţinerii celei mai mari parcele posibile.

Date de intrare

Fișierul de intrare ferma.in va conține:

 • pe prima linie un număr natural v ( 1 ≤ v ≤ 2 ) indicând varianta cerinței de rezolvare;
 • pe a doua linie două numere naturale m şi n separate printr-un spațiu, cu semnificația din enunț;
 • pe fiecare dintre următoarele m linii se găsesc câte n caractere (litere mici), reprezentând codurile culturilor ce vor fi semănate pe cele n celule corespunzătoare fiecărei linii.

Date de ieşire

Fișierul de ieșire ferma.out va conține:

Cerința 1 – pentru v=1:

 • pe prima linie numărul natural s, reprezentând suprafața maximă a unei parcele.

Cerința 2 – pentru v=2:

 • pe prima linie două numere naturale separate printr-un spațiu, reprezentând numărul liniei, respectiv al coloanei celulei pe care va semăna o altă cultură, în vederea obținerii unei parcele cu suprafața maximă;
 • pe a doua linie un caracter reprezentând codul culorii corespunzătoare noii culturi din celula determinată.

Restricţii şi precizări

 • 2 ≤ m ≤ 400
 • 2 ≤ n ≤ 400
 • Numărul de culturi distincte este cel puţin 2 şi cel mult 26.
 • 30% din teste vor avea pe prima linie valoarea 1, iar restul de 70% din teste vor avea pe prima linie valoarea 2.
 • Pentru varianta 2 se punctează orice soluție care conduce la obținerea unei parcele cu suprafața maximă. Nu se acordă punctaje parțiale.

Exemple

ferma.in

1
7 8
rmmgggaa
mvvgggaa
mvvgvvvv
vvvrvvvv
vvrrrgga
vvrrrggg
aaaaaaag

ferma.out

11

ferma.in

2
7 8
rmmgggaa
mvvgggaa
mvvgvvvv
vvvrvvvv
vvrrrgga
vvrrrggg
aaaaaaag

ferma.out

3 4
v

Explicație

Pentru primul exemplu:

Datele corespund imaginilor de mai sus. Numerotarea parcelelor din imaginea 2 este utilizată pentru a simplifica explicațiile de mai jos și nu influențează datele problemei și nici algoritmul de rezolvare.

În varianta 1 se determină și se afișează suprafața maximă a unei parcele, care este egală cu 11 și corespunde parcelei 6, de culoare verde (codificată cu litera v în imaginea 1 şi în fişierul de intrare).

Pentru al doilea exemplu:

Pentru varianta 2:
Schimbând în verde (v) culoarea celulei de pe linia 3 şi coloana 4, se obține o parcelă cu suprafața 11+8+1=20 (se unesc parcelele cu numărul 6 respectiv 8).

O altă soluţie corectă este:
4 4
v

SOLUTIE

#include <fstream>

using namespace std;
ifstream fin ("ferma.in");
ofstream fout ("ferma.out");
int n, m, a[405][405], afill[405][405], nr, b[405*405], Max, ip, jp, cul, culoare, pa[405*405];

int xm[] = {-1, 1, 0, 0};
int ym[] = {0, 0, -1, 1};

bool OK(int i, int j) {
  if (i < 1 || j < 1 || i > n || j > m)
    return false;
  if (afill[i][j])
    return false;
  return true;
}

void algfill (int i, int j) {
  afill[i][j] = nr;
  b[nr]++;
  for (int l = 0; l < 4; l++) {
    int ii = i+xm[l];
    int jj = j+ym[l];
    if (OK(ii, jj)) {
      if (a[i][j] == a[ii][jj]) algfill(ii, jj);
    }
  }
}

int schimba (int i, int j) {
  int ii, jj, c, maxim = -1, sur;
  for (int l = 0; l < 4; l++) {
    sur = 0;
    c = a[ i+xm[l] ][ j+ym[l] ];

    for (int k = 0; k < 4; k++) {
      ii = i+xm[k];
      jj = j+ym[k];
      if (c == a[ii][jj] && !pa[ afill[ii][jj] ]) sur += b[ afill[ii][jj] ];

      pa[ afill[ii][jj] ] = 1;
    }

    for (int k = 0; k < 4; k++)
      pa[ afill[ i+xm[k] ][ j+ym[k] ] ] = 0;

    if (c != a[i][j])
      sur++;

    if (sur > maxim) maxim = sur, cul = c;
  }
  return maxim;
}

int main()
{
  char c;
  int v, i, j;
  fin >> v >> n >> m;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= m; j++) {
      fin >> c;
      a[i][j] = c-'a'+1;
    }
  }

  for (i = 1; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= m; j++) {
      if (!afill[i][j]) {
        nr++;
        algfill(i, j);
      }
    }
  }

  if (v == 1) {
    int maxim=0;
    for (i = 1; i <= nr; i++)
      maxim = max(maxim, b[i]);
    fout << maxim;
    return 0;
  }

  for (i = 1; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= m; j++) {
       int supr = schimba(i, j);
       if (supr > Max) {
        Max = supr;
        ip = i;
        jp = j;
        culoare = cul;
       }
    }
  }
  fout << ip << " " << jp << "\n" << char(culoare+ 'a'-1 );
  return 0;
}