Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n și S, apoi valorile v[1] v[2] ... v[n] ale bancnotelor.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran n numere, reprezentând o modalitate de plată a sumei S. Fiecare număr x[i] va reprezenta numărul de bancnote de valoarea x[i] folosite pentru plata sumei S.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 6
 • 1 ≤ S ≤ 1000
 • 1 ≤ v[i] ≤ 100
 • oricare variantă corectă de plată a sumei S va fi luată în considerare
 • pentru toate seturile de date există soluție

Exemplu

Intrare

5 375
1 5 10 50 100

Ieșire

5 2 1 1 3 

Observații

Există și alte soluții valide.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;


ofstream fout("output.txt");

int n , S, v[10], x[10], gasit = false;

void Afis(int k, ostream & out)
{
  gasit = true;
  for(int i = 1 ; i <= k ; i ++)
    out << x[i] << " ";
  out << "
";
}

void back(int k, int sum)
{
  if(k <= n)
    for(int i = 0 ; i <= (S - sum) / v[k] && !gasit ; i ++)
    {
      x[k] = i;
      if(sum + x[k] * v[k] == S)
        Afis(n, cout);
      else
        back(k + 1 , sum + x[k] * v[k]);
    }
}

int main()
{
  cin >> n >> S;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    cin >> v[i];
  back(1, 0);
  return 0;
}