LitereGen1

Scrieți un program care citeşte o valoare naturală impară pentru n şi apoi generează şi afişează în ordine crescătoare lexicografic toate combinaţiile formate din n litere mici care îndeplinesc următoarele proprietăţi:

– încep şi se termină cu a;
– oricare două litere alăturate dintr-o combinaţie sunt consecutive în alfabet.
Astfel, pentru n=5, combinaţiile afişate sunt, în ordine, următoarele: ababa, abcba.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, impar.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran, pe rânduri separate, combinaţiile care îndeplinesc proprietăţile cerute.

Restricții și precizări

 • 3 ≤ n ≤ 25

Exemplu

Intrare

5

Ieșire

ababa
abcba
#include <iostream>
using namespace std;

int n,X[52];
char L[]="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

int modul(int n)
{
  if(n<0) n=-n;
  return n;
}

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<L[X[i]];
  cout<<'\n';
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]-1;i<=X[k-1]+1;i=i+2)
  if(i>=0)
  {
    X[k]=i;
      if(k==n)
      {
        if(X[n]==0) afisare();
      }
      else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  cin>>n;
  X[1]=0;
  back(2);
  return 0;
}