IZOLATE

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile izolate ale grafului.

Date de intrare

Fişierul de intrare izolate.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. Fiecare dintre următoarele linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire izolate.out va conţine pe prima linie numărul m de vârfuri izolate, urmat de cele m vârfuri izolate, în ordine crescătoare, separate prin exact un spațiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • 1 ≤ i , j ≤ n
 • muchiile se pot repeta în fișierul de intrare

SOLUTIE

#include <fstream>

using namespace std;

ifstream cin("izolate.in");
ofstream cout("izolate.out");

int a[105][105];
int main()
{
  int n,x,y,v[105]={0},nr=0,ok;
  cin>>n;
  while(cin>>x>>y)
    a[x][y]=a[y][x]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    ok=1;
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(a[i][j]==1)
        ok=0;
      if(ok==1)
      {
        nr++;
        v[i]=1;
      }
  }

  cout<<nr<<" ";
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(v[i]==1)
    cout<<i<<" ";
}