GRADMAX

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile de grad maxim.

Date de intrare

Fişierul de intrare gradmax.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. Fiecare dintre următoarele linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire gradmax.out va conţine pe prima linie numărul m de vârfuri de grad maxim, urmat de cele m vârfuri de grad maxim ,în ordine crescătoare, separate prin exact un spațiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • 1 ≤ i , j ≤ n
 • muchiile se pot repeta în fișierul de intrare

SOLUTIE

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream cin("gradmax.in");
ofstream cout("gradmax.out");

int n,a[101][101];

void citire()
{
  cin>>n;
  
  int x,y;
  while(cin>>x && cin>>y)
    a[x][y] = 1;
}
int g[101],k = 0,maxim = 0;

int main()
{
  citire();
  
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int grad = 0;
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(a[i][j] || a[j][i])
        grad++;
    if(grad > maxim)
      maxim = grad;
  }
  
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int grad = 0;
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(a[i][j] || a[j][i])
        grad++;
    if(grad == maxim)
      g[++k] = i;
  }
  
  cout<<k<<" ";
  
  for(int i=1;i<=k;i++)
    cout<<g[i]<<" ";
  
}