GenNr

Se citesc 2 numere naturale, cu cel mult 12 cifre fiecare. Să se afișeze cel mai mic și cel mai mare număr având exact două cifre, format cu o cifră din primul număr și cu o cifră din al doilea.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură cele 2 numere separate printr-un spațiu.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran cel mai mic și cel mai mare număr de exact două cifre format cu o cifră din primul număr și cu o cifră din al doilea, separate printr-un spațiu.

Restricții și precizări

 • cele două numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000.000

Exemplu

Intrare

293 412

Ieșire

12 94

Explicație

1 și 2 sunt cele mai mici cifre din al doilea respectiv primul număr și astfel se formează 12, iar 9 și 4 sunt cele mai mari cifre din primul respectiv al doilea număr și astfel se formează 94.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long a,b,min=99,max=0,ca,cb,d,x,y;
    do{
    cin>>a>>b;}
    while(a>=1000000000000 && b>=1000000000000);

    x=a;
    y=b;

    while(x)
    {
       y=b;
       ca=x%10;
       if(ca)
       while(y)
       {
          cb=y%10;
          d=ca*10+cb;
          if(min>d)
          min=d;
          if(max<d)
          max=d;
          y=y/10;
       }
       x=x/10;

    }
    y=b;
    while(y)
    {
       x=a;
       cb=y%10;
       if(cb)
       while(x)
       {
          ca=x%10;
          d=cb*10+ca;
          if(min>d)
          min=d;
          if(max<d)
          max=d;
          x=x/10;
       }
       y=y/10;
    }

    cout<<min<<" "<<max;
  return 0;
}

SOLUTIE2

#include <iostream>

using namespace std;
long long x, y, a, b, mini, maxi, yy;
int main()
{
  cin >> x >> y;
  maxi = 0;
  mini = 100;
  while (x)
  {
    yy = y;
    a = x % 10;
    while (yy)
    {
      b = yy % 10;
      if (a * 10 + b > 9 && a * 10 + b > maxi) maxi = a * 10 + b;
      if (b * 10 + a > 9 && b * 10 + a > maxi) maxi = b * 10 + a;
      if (a * 10 + b > 9 && a * 10 + b < mini) mini = a * 10 + b;
      if (b * 10 + a > 9 && b * 10 + a < mini) mini = b * 10 + a;
      yy /= 10;
    }
    x /= 10;
  }
  cout << mini << ' ' << maxi;
  return 0;
}