Divizorii Oglinditului

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul D, reprezentând rezultatul cerut. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 63 Ieșire 9 Explicație Oglinditul lui 63 este 36, care are 9 divizori. #include <iostream> using … Read more

CelMaiMareNr

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru. Restricţii şi precizări numele funcției va fi cmmnr funcția va avea un parametru reprezentând numărul care se dă numărul care se dă va fi mai mic decât 1.000.000.000 SOLUTIE int … Read more

sumcifnrcif

Se dă un număr natural n. Determinaţi câte cifre are suma cifrelor sale. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valoarea cerută. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 1000 000 000 000 000 Exemplu Intrare 99 Ieșire 2 Explicație Suma cifrelor lui 99 … Read more

cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și k. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul DA dacă toate cifrele lui n sunt … Read more

CIFPARCIFIMP

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spații. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numerele p, şi i, separate prin spaţiu, în … Read more

GenNr

Se citesc 2 numere naturale, cu cel mult 12 cifre fiecare. Să se afișeze cel mai mic și cel mai mare număr având exact două cifre, format cu o cifră din primul număr și cu o cifră din al doilea. Date de intrare Programul citește de la tastatură cele 2 numere separate printr-un spațiu. Date de ieșire Programul va afișa pe … Read more