NrSufix

Fiind date două numere a şi b, îl numim pe a sufix al lui b dacă a este egal cu b sau dacă b se poate obţine din a prin alipirea la stânga a unor noi cifre.
Exemplu: 12 este sufix al lui 12, iar 15 este sufix al lui 31415.

Cerința
Se dă un număr natural x și un șir de numere naturale. Să se determine ultimul număr din șir care îl care ca sufix pe x.

Date de intrare
Fișierul de intrare nrsufix.in conține pe prima linie numărul x, iar pe următoarele linii numerele din șir.

Date de ieșire
Fișierul de ieșire nrsufix.out va conține pe prima linie ultimul număr din șir care îl care ca sufix pe x. Dacă în șir nu există nici un astfel de număr, se va afișa nu exista.

Restricții și precizări
toate numerele din fișierul de intrare au cel puțin una și cel mult nouă cifre
șirul dat va conține cel puțin două și cel mult 1.000.000 de elemente

Exemplu
nrsufix.in

12
3445 89312 1245 12 67120 312 1234578
nrsufix.out

312

SOLUTIE

<include fstream>

using namespace std;

int main()
{
ifstream cin(“nrsufix.in”);
ofstream cout(“nrsufix.out”);
int x,n,q=-1;
cin>>x;
while(cin>>n)
{
int nr=0,copie=x;
while(copie)
{
nr++;
copie=copie/10;
}
int p=1;
while(nr)
{
nr–;
p=p*10;
}
if(n%p==x)
q=n;
}
if(q!=-1)
cout<<q;
else
cout<<“nu exista”;
return 0;
}