Cifre4

Se dau n numere naturale. Afișați cifrele care apar în scrierea zecimală a acestor numere, în ordinea crescătoare a numărului de apariții. Dacă două cifre au același număr de apariții, se va afișa mai întâi cifra mai mică,
Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale.
Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numărul cifrele care apar în scrierea zecimală a numerelor citite, în ordinea cerută, separate prin exact un spațiu.


Restricții și precizări

1<=n<=1000

cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

5
124 229 1322 4 534

Ieșire

5 9 1 3 4 2

Solutie

#include<iostream>

using namespace std;
int f[10];
int main()
{
int n,x,cnt;
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{

cin>>x;

while(x)
{
f[x%10]++;
x=x/10;
}

}

for(cnt=1; cnt<=2000 ;cnt++)
for(int i=0;i<=9;i++)
if(f[i]==cnt)

cout<<i<<” “;

return 0;
}