cmmdc

Să se scrie un program care să determine cel mai mare divizor comun a două numere naturale. Numerele se citesc de la tastatură.

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI EUCLID (metoda impartirilor succesive)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

int a,b,r;
cout<<“a=”;cin>>a;
cout<<“b=”;cin>>b;
r=a%b;
while(r)
{
a=b;
b=r;
r=a%b;
}
cout<<“cmmdc: “<<b;

return 0;
}

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI NICOMAHUS (metoda scaderilor repetate)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

int a,b,r;
cout<<“a=”;cin>>a;
cout<<“b=”;cin>>b;
while(a!=b)
if(a>b) a=a-b;
else b=b-a;
cout<<“cmmdc: “<<b;

return 0;
}

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2022
%d bloggers like this: