patrat perfect

Se citeste un număr natural n. Să se verifice dacă n este pătrat perfect.

 

#include <iostream>

#include<cmath>

using namespace std;

int main()

{

int n; // n – numãrul citit de la tastaturã care se verificã dacã este pãtrat perfect
cout<<“n=”; cin>>n;
if (sqrt(n)==(int)(sqrt(n)))
cout<<n<<” este patrat perfect “<<endl;
else
cout<<n<<” nu este patrat perfect “<<endl;

return 0;
}

%d bloggers like this: