ksir1

Se dă următorul şir de numere:
1 1 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 4 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5…
În şir avem grupe formate după următoarea regulă: grupa g conţine numerele naturale de la 1 la g în ordine crescătoare, urmate de g-1 valori egale cu g (g=1, 2, …).

Cerința
Scrieţi un program care citeşte o valoare k şi afişează al k-lea termen al şirului de mai sus.

Date de intrare
Fișierul de intrare ksir.in conţine pe prima linie numărul natural k.

Date de ieșire
Fișierul de ieșire ksir.out va conţine o singură linie pe care va fi scris un număr natural ce reprezintă al k-lea element din şir.

Restricții și precizări
1 ≤ k ≤ 20.000.000.000
Poziţiile termenilor din şir sunt numerotate începând cu 1.

Exemplu
ksir.in

8
ksir.out

3

SOLUTIE

#include <fstream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{ 
   ifstream cin("ksir.in");
   ofstream cout("ksir.out");

  long long int k,g=1,p;
  cin>>k;
  g=sqrt(k);
  if(g*g==k) cout<<g;
  else
  { p=k-g*g;
   if(p<=g) cout<<p;
   else cout<<g+1;
  }
  return 0;
}