Cautare Binara

#508

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale vectorului x. Apoi și citește m și cele m elemente ale lui y.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran m valori 0 sau 1, separate prin exact un spațiu. A j-a valoare afișată este 1, dacă al j-lea element al șirului y apare în x, respectiv 0 în caz contrar.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 25000
 • 1 ≤ m ≤ 200000
 • elementele celor 2 vectori vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

7
1 2 5 6 9 10 14 
8
8 14 9 14 16 15 4 2 

Ieșire

0 1 1 1 0 0 0 1
#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

int n,m,x[25005];

int main()
{
  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n ; i++)
    assert(cin >> x[i]);
  cin >> m;
  for( ; m ; --m)
  {
    int y, p = -1, st = 0, dr = n-1;
    assert(cin >> y);
    while(st <= dr)
    {
      int mijloc = (st + dr) / 2;
      if(x[mijloc] == y)
      {
        p = mijloc;
        break;
      }
      else
        if(x[mijloc] > y)
          dr = mijloc - 1;
        else
          st = mijloc + 1;
    }
    if(p == -1)
      cout << "0 ";
    else
      cout << "1 ";
  }
  cout << endl;
  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

int cautare_binara(int st,int dr,int x[],int target)
{
  if(st > dr)
    return 0;
  
  int mij = (st + dr) / 2;
  
  if(x[mij] == target)
    return 1;
  
  if(target > x[mij])
    return cautare_binara(mij+1, dr, x, target);
  else
    return cautare_binara(st, mij-1, x, target);
}

int main()
{
  int x[25001],n,m,aux;
  
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>x[i];
  cin>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    cin>>aux;
    cout<<cautare_binara(1, n, x, aux)<<" ";
  }
  
  

}