cb2

Se consideră un șir de numere naturale nenule a[1], a[2], …, a[n]. Asupra șirului se efectuează Q interogări. Fiecare interogare este dată de o pereche (x, s): care este indicele maxim p cu proprietatea că a[i] ≤ x, pentru orice i=1..p și în plus a[1] + a[2] + ... + a[p] <= s?

Cerința

Trebuie să răspundeți la fiecare din cele Q întrebări.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spații, reprezentând elementele șirului. Apoi se citește valoarea Q și la final se citesc Q perechi de forma (x, s) reprezentând întrebările.

Date de ieșire

Programul va afișa pe câte o linie la ecran Q valori reprezentând răspunsurile la întrebări.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100 000
 • 1 ≤ Q ≤ 100 000
 • 1 ≤ a[i] ≤ 1 000 pentru orice i=1..n
 • pentru fiecare întrebare, 1 ≤ x, s ≤ 1 000 000 000

Exemplu

Intrare

9
5 3 1 7 4 9 8 2 6
6
8 10
4 20
6 20
6 8
10 100
10 20

Ieșire

3
0
3
2
9
5

Explicație

La prima întrebare, x=8, s=10. Indicele maxim este 3 pentru că primele trei valori din șir sunt mai mici sau egale cu 8, iar 5 + 3 + 1 ≤ 10.
La a doua întrebare, răspunsul este 0 deoarece primul număr din șir este 5 care este mai mare decât x=4.
La a cincea întrebare, x=10 și s=100. Răspunsul este chiar lungimea șirului.

#include <bits/stdc++.h>
#define nmax 100005
using namespace std;

int a[nmax], M[nmax], n;

int CautBin(int x, int s)
{
  int st, dr, p, mid;
  if (x < M[1]) return 0;
  if (x >= M[n] && s >= a[n]) return n;
  st = 1; dr = n; p = 0;
  while (st <= dr)
  {
    mid = (st + dr) / 2;
    if (x < M[mid] || s < a[mid]) dr = mid - 1;
    else
    {
      p = mid;
      st = mid + 1;
    }
  }
  return p;
}

int main()
{
  int i, Q, x, s;
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i];

  /// maxime partiale
  M[1] = a[1];
  for (i = 2; i <= n; i++)
    M[i] = max(M[i - 1], a[i]);
  /// sume partiale
  for (i = 2; i <= n; i++)
    a[i] += a[i - 1];

  /// interogarile
  cin >> Q;
  while (Q--)
  {
    cin >> x >> s;
    cout << CautBin(x, s) << "\n";
  }
  return 0;
}