SortPrime

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din acest vector.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran valorile prime din vector, în ordine crescătoare, separate prin exact un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

7
13 1 10 15 3 7 11

Ieșire

3 7 11 13
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int n, x[1005];
  cin >> n; 
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cin >> x[i];
  bool sortat = false;
  while(! sortat)
  {
    sortat = true;
    for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i++)
      if(x[i] > x[i+1])
      {
        int aux = x[i];
        x[i] = x[i+1];
        x[i+1] = aux;
        sortat = false;
      }
  }
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
  {
    bool prim = true;
    if(x[i] < 2)
      prim = false;
    if(x[i] % 2 == 0 && x[i] > 2)
      prim = false;
    for(int d = 3 ; d * d <= x[i] ; d += 2)
      if(x[i] % d == 0)
        prim = false;
    if(prim)
      cout << x[i] << " ";
  }
  return 0;
}