KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, separate prin exact un spațiu, după efectuarea operațiilor cerute.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ k < n ≤ 1000
 • cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

7 3
13 1 10 15 3 7 11

Ieșire

1 10 13 15 11 7 3
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int n , k, x[1005];
  cin >> n >> k; 
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cin >> x[i];
  bool sortat = false;
  while(! sortat)
  {
    sortat = true;
    for(int i = 0 ; i < k - 1 ; i++)
      if(x[i] > x[i+1])
      {
        int aux = x[i];
        x[i] = x[i+1];
        x[i+1] = aux;
        sortat = false;
      }
  }
  sortat = false;
  while(! sortat)
  {
    sortat = true;
    for(int i = k ; i < n - 1 ; i++)
      if(x[i] < x[i+1])
      {
        int aux = x[i];
        x[i] = x[i+1];
        x[i+1] = aux;
        sortat = false;
      }
  }
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cout << x[i] << " ";
  return 0;
}