Structura generală a unui program C++

Structura unui program C++ este următoarea:

//declararea headerelor

#include using namespace std;

//declararea variabilelor globale

//programul principal

int main( ) //functia principala main ce nu paote lipsi din nici un program

{

//declararea variabilelor locale

// instrucțiunile programului

return 0;

} //terminarea programului programul