SETI

Cercetătorii ce lucrează la programul SETI au recepţionat două transmisii de date foarte ciudate, date care ar putea veni din partea unor civilizaţii extraterestre. Primul set de date este format din 10 caractere distincte, date în ordinea lor lexicografică, ce formează alfabetul extraterestru. A doua transmisie conţine cuvinte din exact 4 caractere.

Cerința

Cercetătorii trebuie să ordoneze lexicografic cuvintele primite în a doua transmisie (conform alfabetului extraterestru).

Date de intrare

Fișierul de intrare seti.in conţine pe prima linie cele 10 caractere ale alfabetului, iar pe fiecare din următoarele linii câte un cuvânt.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire seti.out va conţine cuvintele ordonate, câte unul pe linie.

Restricții și precizări

 • În fişier nu sunt mai mult de 200 000 de cuvinte, iar caracterele sunt literele mici ale alfabetului englez.
 • Datele de intrare sunt corecte.

Exemplu

seti.in

abcdefghij
aaaa
fgaa
aabc
iihf

seti.out

aaaa
aabc
fgaa
iihf
#include <fstream>

using namespace std;
int cod[30],f[10000];
int main()
{
   ifstream cin("seti.in");
   ofstream cout("seti.out");
  string s,a;
  int nr=0;
  cin>>s;
  for(int i=0;i<s.size();i++)
  {
     cod[s[i]-'a']=i;
  }
  while(cin>>a)
  {
     nr=cod[a[0]-'a']*1000+cod[a[1]-'a']*100+cod[a[2]-'a']*10+cod[a[3]-'a'];
     f[nr]++;
  }
  for(int i=0;i<10000;i++)
  {
     if(f[i]>0)
     {
        a="";
        a+=s[i/1000];
        a+=s[i/100%10];
        a+=s[i/10%10];
        a+=s[i%10];
        while(f[i]>0)
        {
           cout<<a<<'\n';
           f[i]--;
        }
     }
  }
  return 0;
}