Lectie Subprograme Definite de Utilizator în C++

Proceduri și funcții în C++ – declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi

Obiective ale Lecției:

 1. Intelegerea Conceptului de Subprograme:

  • Definiția subprogramelor și rolul lor în programare.
  • Diferența dintre proceduri și funcții.
 2. Dezvoltarea Procedurilor în C++:

  • Declararea și definirea procedurilor.
  • Utilizarea procedurilor pentru sarcini specifice.
 3. Implementarea Funcțiilor în C++:

  • Declararea și definirea funcțiilor.
  • Returnarea valorilor din funcții.
 4. Explorarea Parametrilor în Subprograme:

  • Parametri formali și parametri efectivi.
  • Transmiterea parametrilor prin valoare și prin referință.
 5. Exemple Practice de Declarare și Apel:

  • Învățarea prin exemple concrete pentru consolidarea cunoștințelor.

Proceduri și funcții: declarare și apel

În programarea în C++, subprogramele definite de utilizator sunt o parte esențială a dezvoltării aplicațiilor. Acestea permit împărțirea codului în bucăți mai mici și mai ușor de gestionat, ceea ce facilitează dezvoltarea și întreținerea programelor.

Există două tipuri principale de subprograme definite de utilizator în C++: proceduri și funcții.

Proceduri

O procedură este un subprogram care nu returnează o valoare. Aceasta poate fi folosită pentru a efectua anumite acțiuni sau operații, fără a fi necesară returnarea unei valori specifice.

Pentru a declara o procedură în C++, se folosește sintaxa următoare:

void nume_procedura(parametri_formali) {
  // codul procedurii
}

Parametrii formali reprezintă valorile care pot fi transmise procedurii pentru a fi utilizate în interiorul acesteia. Aceștia pot fi opționali și pot fi de diferite tipuri de date.

Pentru a apela o procedură în C++, se folosește numele acesteia urmat de paranteze. Dacă procedura are parametri, aceștia trebuie specificați în interiorul parantezelor. De exemplu:

nume_procedura(parametri_efectivi);

Funcții

O funcție este un subprogram care returnează o valoare specifică. Aceasta poate fi folosită pentru a efectua operații și pentru a returna rezultatele acestora către codul principal.

Pentru a declara o funcție în C++, se folosește sintaxa următoare:

tip_returnat nume_functie(parametri_formali) {
  // codul funcției
  return valoare_returnata;
}

Tipul returnat reprezintă tipul de date al valorii pe care funcția o va returna. Parametrii formali reprezintă valorile care pot fi transmise funcției pentru a fi utilizate în interiorul acesteia. Aceștia pot fi opționali și pot fi de diferite tipuri de date.

Pentru a apela o funcție în C++, se folosește numele acesteia urmat de paranteze. Dacă funcția are parametri, aceștia trebuie specificați în interiorul parantezelor. De exemplu:

tip_returnat rezultat = nume_functie(parametri_efectivi);

Parametri formali și parametri efectivi

Atunci când declaram și apelăm subprograme în C++, este important să înțelegem diferența dintre parametrii formali și parametrii efectivi.

Parametrii formali sunt variabilele declarate în definiția subprogramului. Acestea reprezintă valorile care pot fi transmise subprogramului atunci când acesta este apelat.

Parametrii efectivi sunt valorile reale transmise subprogramului în momentul apelului. Acestea pot fi constante, variabile sau expresii.

Atunci când apelăm un subprogram, parametrii efectivi trebuie să fie de același tip și să respecte ordinea și numărul parametrilor formali specificați în definiția subprogramului.

De exemplu, să presupunem că avem o funcție numită “suma” care primește doi parametri de tip întreg și returnează suma lor:

int suma(int a, int b) {
  return a + b;
}

Pentru a apela această funcție și a obține rezultatul, putem folosi următorul cod:

int rezultat = suma(3, 5);

În acest caz, parametrii efectivi sunt valorile 3 și 5, iar funcția va returna suma lor, adică 8.

Este important să fim atenți la tipul și ordinea parametrilor atunci când apelăm subprogramele definite de utilizator în C++, pentru a obține rezultatele dorite.

În concluzie, subprogramele definite de utilizator în C++, cum ar fi procedurile și funcțiile, sunt instrumente puternice care ne permit să împărțim codul în bucăți mai mici și mai ușor de gestionat. Prin declararea și apelul corect al acestora, putem rezolva probleme complexe și ne putem îmbunătăți eficiența în dezvoltarea aplicațiilor.