probleme rezolvate atestat informatica

Probleme rezolvate c++ atestat informatica 1.Scrieți programul care citește un număr natural nenul n cu cel mult 4 cifre și determină cel mai mic număr prim mai mare decât n 2. Se citeste un numar intreg strict pozitiv cu cel mult noua cifre. Sa se verifice daca cifrele lui sunt in ordine strict crescatoare. 3. … Read more

roy floyd-grafuri orientate

#include<fstream.h>#include<conio.h>const float pinf=1.e20;float a[50][50];int n; void citire(char nume[20],float a[50][50],int& n){int i,j;float c;fstream f(nume,ios::in);f>>n;for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=n;j++) if (i==j) a[i][j]=0; else a[i][j]=pinf;while(f>>i>>j>>c) a[i][j]=c;f.close();} void drum(int i,int j){int k=1,gasit=0;while ((k<=n) && !gasit){ if ((i!=k) && (j!=k) && (a[i][j]==a[i][k]+a[k][j])) { drum(i,k);drum(k,j); gasit=1; } k++;}if (!gasit) cout<<j<<” “;} void tipar(int nodi,int nodf){if (a[nodi][nodf]<pinf){ cout<<“drumul de la “<<nodi<<” la “<<nodf<<” are lungimea … Read more

graf eulerian

Graf eulerian #include<fstream.h>#include<conio.h>struct nod{int nd;nod *adr_urm;};int a[10][10],s[10],n;nod *lista, *indice; void citire(char graf[10],int a[10][10],int& n){int i,j;fstream f(graf,ios::in);f>>n;while (f>>i>>j) a[i][j]=a[j][i]=1;f.close();} void ciclu(nod* v){int nodul;nod *nod_baza,*nod_gasit,*nod_urm;nod_urm=v->adr_urm;nod_baza=v;do{ nodul=1;while (a[nod_baza->nd][nodul]==0) nodul++;a[nod_baza->nd][nodul]=0;a[nodul][nod_baza->nd]=0;nod_gasit=new nod;nod_gasit->nd=nodul;nod_gasit->adr_urm=0;nod_baza->adr_urm=nod_gasit;nod_baza=nod_gasit;}while (nod_gasit->nd!=v->nd);nod_baza->adr_urm=nod_urm;} int adauga(){int i,gasit=0;indice=lista;while(indice && !gasit){for(i=1;i<=n;i++)if (a[indice->nd][i]==1) gasit=1;if (!gasit) indice=indice->adr_urm;}if(indice){ciclu(indice);return 1;}else return 0;} int grade_pare(){int i=1,j,s,gasit=0;while ((i<=n) && !gasit ){s=0;for(j=1;j<=n;j++) s+=a[i][j];if (s%2) gasit=1;i++;}return !gasit;} void df(int nod){int k;s[nod]=1;for(k=1;k<=n;k++)if … Read more

probleme rezolvate atestat informatica c++

SUBIECTE SI REZOLVARI C++ PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT LA INFORMATICĂ 1.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (2<n<21) si apoi n linii cu cate n numere întregi de cel mult 7 cifre ce formează un tablou bidimensional a. Sa se afişeze pe ecran diferenţa dintre suma elementelor de pe … Read more

bacalaureat iulie 2009 varianta 99 fisiere text

//Pe prima linie a fisierului date.in se afla un numar natural n,iar pe a doua linie un sir de n//numere intregi nenule,despartite prin cate un spatiu.Scrieti un program care citeste//numerele din fisier si ordoneaza descrescator doar numerele pozitive,,fara a modifica//pozitiile numerelor negative.Se va afisa pe o singura lini,sirul obtinut dupa ordonare,//numerele fiind despartite prin cate … Read more

bacalaureat iulie 2009,varianta 81,fisiere text

//Fisierul text numere.in contine,pe fiecare linie a sa,cate doua numere naturale,despartite//printr-un spatiu.Sa se afiseze cel mai mare numar de pe fiecare linie#include<fstream.h>#include<iostream.h>void main(){int x1,x2,max;fstream f(“bac.in”,ios::in);while(f>>x1){max=x1;f>>x2;if(max<x2) max=x2;cout<<max<<” “;}f.close();} {module orizontal600} {joscommentenable}

problema comis voiajorului

Problema comis-voiajorului Un comis voiajor trebuie să viziteze un număr n de oraşe. Iniţial, el se află într-unul dintre ele, notat 1. Comis voiajorul doreşte să nu treacă de două ori prin acelaşi oraş, iar la întoarcere să revină în oraşul din care a plecat. Cunoscând legăturile existente între oraşe, se cere să se tipărească … Read more

problema colorarii hartilor

Problema colorarii hartilor Fiind data o harta cu n tari, se cer toate solutiile de colorare a hartii, utilizand cel mult patru culori, astfel incat doua tari ce au frontiera comuna sa fie colorate diferit. Este demonstrat faptul ca sunt suficiente numai patru culori pentru ca orice harta sa poata fi colorata.   #include<iostream.h>#include<conio.h>#include<math.h>int st[20],n,k; … Read more

combinari

//combinari#include<iostream.h>int st[20],n,k; void init(){int i;cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“k=”;cin>>k;st[0]=0;} void tipar(int p){int j;for(j=1;j<=p;j++)cout<<st[j]<<” “;cout<<endl;} int solutie(int p){return (p==k);} void bkt(int p){int val;for (val=st[p-1]+1;val<=n;val++){st[p]=val;if(solutie(p))tipar(p);elsebkt(p+1);}} void main(){init();bkt(1);} {joscommentenable}

aranjamente

//aranjamente#include<iostream.h>int st[20],n,k; void init(){int i;cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“k=”;cin>>k;for(i=1;i<=n;i++) st[i]=0;} void tipar(int p){int j;for(j=1;j<=p;j++)cout<<st[j]<<” “;cout<<endl;} int valid(int p){int i,ok;ok=1;for(i=1;i<p;i++)if(st[p]==st[i]) ok=0; return ok;} int solutie(int p){return (p==k);} void bkt(int p){int val;for (val=1;val<=n;val++){st[p]=val;if (valid(p))if(solutie(p))tipar(p);elsebkt(p+1);}} void main(){init();bkt(1);} {joscommentenable}