You are currently viewing Lecția 2: Lucrul cu coloane, caractere și rânduri – Comanda DESCRIBE, operatorul de concatenare, valoare literală, clauza DISTINCT și clauza WHERE pentru selecția liniilor – Operatori de comparare – exerciții practice rezolvate
Photo by Brian Garrity on Unsplash

Lecția 2: Lucrul cu coloane, caractere și rânduri – Comanda DESCRIBE, operatorul de concatenare, valoare literală, clauza DISTINCT și clauza WHERE pentru selecția liniilor – Operatori de comparare – exerciții practice rezolvate

Lecția 2: Lucrul cu coloane, caractere și rânduri

Bun venit la a doua lecție a cursului nostru despre lucrul cu baze de date! În această lecție, vom explora mai multe concepte și comenzi utile pentru a manipula și interoga datele dintr-o bază de date.

Comanda DESCRIBE

Comanda DESCRIBE este folosită pentru a obține informații despre structura unei tabele dintr-o bază de date. Aceasta afișează numele coloanelor, tipurile de date și alte detalii relevante.

De exemplu, dacă avem o tabelă numită “Angajați” și vrem să vedem structura acesteia, putem folosi comanda:

DESCRIBE Angajați;

Această comandă va afișa informații despre coloanele din tabela “Angajați”.

Operatorul de concatenare

Operatorul de concatenare, reprezentat de simbolul “+”, este folosit pentru a combina două sau mai multe șiruri de caractere într-un singur șir. Acesta poate fi util pentru a crea valori compuse sau pentru a afișa informații într-un format specific.

De exemplu, dacă avem două coloane “Nume” și “Prenume” într-o tabelă “Angajați” și vrem să afișăm numele complet al fiecărui angajat, putem folosi următoarea interogare:

SELECT Nume + ' ' + Prenume AS Nume_Complet FROM Angajați;

Această interogare va returna o coloană numită “Nume_Complet” care conține numele complet al fiecărui angajat, concatenând valorile din coloanele “Nume” și “Prenume”.

Valoare literală

O valoare literală este o valoare fixă, specificată direct într-o interogare sau într-o comandă SQL. Aceasta poate fi un șir de caractere, un număr sau o valoare de tip boolean.

De exemplu, dacă dorim să găsim toți angajații cu vârsta de 30 de ani, putem folosi următoarea interogare:

SELECT * FROM Angajați WHERE Vârstă = 30;

Această interogare va returna toate rândurile din tabela “Angajați” în care coloana “Vârstă” are valoarea 30.

Clauza DISTINCT și clauza WHERE pentru selecția liniilor

Clauza DISTINCT este folosită pentru a elimina duplicatelor din rezultatul unei interogări. Aceasta afișează doar valorile unice dintr-o coloană sau dintr-un set de coloane specificate.

De exemplu, dacă avem o tabelă “Produse” cu o coloană “Categorie” și vrem să afișăm toate categoriile unice, putem folosi următoarea interogare:

SELECT DISTINCT Categorie FROM Produse;

Această interogare va returna toate categoriile unice din tabela “Produse”.

Clauza WHERE este folosită pentru a filtra rândurile returnate de o interogare, bazându-se pe anumite condiții.

De exemplu, dacă avem o tabelă “Angajați” și vrem să găsim toți angajații cu salariul mai mare de 5000, putem folosi următoarea interogare:

SELECT * FROM Angajați WHERE Salariu > 5000;

Această interogare va returna toate rândurile din tabela “Angajați” în care coloana “Salariu” are valoarea mai mare de 5000.

Operatori de comparare

Operatorii de comparare sunt folosiți pentru a compara valorile dintr-o interogare și pentru a returna rezultate bazate pe aceste comparații. Câteva exemple de operatori de comparare sunt:

  • “>” – mai mare decât
  • “<" – mai mic decât
  • “=” – egal cu
  • “>=” – mai mare sau egal cu
  • “<=" – mai mic sau egal cu
  • “!=” – diferit de

De exemplu, putem folosi operatorul de comparare “>” pentru a găsi toți angajații cu vârsta mai mare de 40 de ani:

SELECT * FROM Angajați WHERE Vârstă > 40;

Exerciții practice rezolvate

Pentru a exersa și a aprofunda cunoștințele dobândite în această lecție, vă propunem să rezolvați următoarele exerciții practice:

  1. Selectați toate rândurile din tabela “Produse” care au prețul mai mic de 100.
  2. Afișați numele și prenumele tuturor angajaților care au vârsta între 25 și 30 de ani.
  3. Calculați salariul mediu al tuturor angajaților din tabela “Angajați”.

Sperăm că această lecție v-a fost utilă și că v-a ajutat să înțelegeți mai bine conceptele și comenziile prezentate. Continuați să exersați și să explorați pentru a vă îmbunătăți abilitățile în lucrul cu bazele de date!