Aplicații geometrice în C++

Tipul lecției:

Lecție teoretico-practică

Competențe specifice:

 1. Utilizarea noțiunilor de bază ale geometriei în programare.
 2. Implementarea algoritmilor pentru calcularea distanței dintre două puncte, ariei și perimetrului unui triunghi.
 3. Dezvoltarea abilităților de a scrie programe simple în C++.

Scopul lecției:

Să învățăm cum să implementăm aplicații geometrice de bază folosind C++ și să aplicăm formule matematice pentru rezolvarea problemelor.

Obiective operaționale: pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:

 1. Să identifice formulele geometrice necesare pentru calculul distanței dintre două puncte și pentru triunghi.
 2. Să implementeze codul C++ pentru calcularea distanței dintre două puncte.
 3. Să scrie un program în C++ pentru a calcula aria și perimetrul unui triunghi.

Strategia didactică:

(a) Metode, procedee, tehnici:

 • Explicația
 • Exemplificarea
 • Rezolvarea de probleme
 • Exercițiu practic

(b) Mijloace de învățământ:

 • Calculator
 • Proiector
 • Tabla și markere

(c) Forme de organizare a activității:

 • Activitate frontală
 • Lucru individual la calculator

Conținutul lecției:

1. Distanța dintre două puncte

Pentru a calcula distanța dintre două puncte (𝑥1,𝑦1) și (𝑥2,𝑦2), folosim formul

Exemplu de cod în C++

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
  double x1, y1, x2, y2;
  cout << "Introdu coordonatele primului punct (x1 y1): ";
  cin >> x1 >> y1;
  cout << "Introdu coordonatele celui de-al doilea punct (x2 y2): ";
  cin >> x2 >> y2;

  double d = sqrt((x2 - x1)*(x2-x1)+(y2 - y1)*(y2-y1));
  cout << "Distanța dintre cele două puncte este: " << d << std::endl;

  return 0;
}
#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double x1, y1, x2, y2;
  std::cout << "Introdu coordonatele primului punct (x1 y1): ";
  std::cin >> x1 >> y1;
  std::cout << "Introdu coordonatele celui de-al doilea punct (x2 y2): ";
  std::cin >> x2 >> y2;

  double d = sqrt(pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2));
  std::cout << "Distanța dintre cele două puncte este: " << d << std::endl;

  return 0;
}

2. Aria și perimetrul unui triunghi

Pentru a calcula perimetrul și aria unui triunghi, trebuie să cunoaștem lungimile laturilor sale. Folosim formula perimetrului și formula lui Heron pentru aria unui triunghi.

Perimetrul

𝑃=𝑎+𝑏+𝑐

Aria (formula lui Heron)

Exemplu de cod în C++

#include <iostream> 
#include <cmath>

int main() {
double xA, yA, xB, yB, xC, yC;
std::cout << "Introdu coordonatele punctului A (xA yA): ";
std::cin >> xA >> yA;
std::cout << "Introdu coordonatele punctului B (xB yB): ";
std::cin >> xB >> yB;
std::cout << "Introdu coordonatele punctului C (xC yC): ";
std::cin >> xC >> yC;

double a = sqrt(pow(xB - xC, 2) + pow(yB - yC, 2));
double b = sqrt(pow(xA - xC, 2) + pow(yA - yC, 2));
double c = sqrt(pow(xA - xB, 2) + pow(yA - yB, 2));

double P = a + b + c;
double s = P / 2;
double A = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));

std::cout << "Perimetrul triunghiului este: " << P << std::endl;
std::cout << "Aria triunghiului este: " << A << std::endl;

return 0;
}

Quiz cu 10 întrebări și răspunsuri:

 1. Întrebare: Care este formula pentru a calcula distanța dintre două puncte în planul cartezian? Răspuns: 𝑑=(𝑥2−𝑥1)2+(𝑦2−𝑦1)2d=(x2​−x1​)2+(y2​−y1​)2​
 2. Întrebare: Ce înseamnă perimetrul unui triunghi? Răspuns: Perimetrul unui triunghi este suma lungimilor celor trei laturi ale sale.
 3. Întrebare: Cum se calculează aria unui triunghi folosind formula lui Heron? Răspuns: 𝑠=𝑎+𝑏+𝑐2s=2a+b+c​, 𝐴=𝑠(𝑠−𝑎)(𝑠−𝑏)(𝑠−𝑐)A=s(sa)(sb)(sc)​
 4. Întrebare: Ce valoare returnează funcția sqrt din C++? Răspuns: Funcția sqrt returnează rădăcina pătrată a unui număr.
 5. Întrebare: Cum putem citi valorile de la tastatură în C++? Răspuns: Folosind std::cin >> variabila;
 6. Întrebare: Ce bibliotecă trebuie inclusă pentru a folosi funcția pow în C++? Răspuns: Trebuie inclusă biblioteca <cmath>.
 7. Întrebare: Ce face operatorul << în C++? Răspuns: Operatorul << este folosit pentru a afișa date pe ecran.
 8. Întrebare: Cum calculăm lungimea unei laturi a unui triunghi în planul cartezian? Răspuns: Folosind formula distanței: 𝑑=(𝑥2−𝑥1)2+(𝑦2−𝑦1)2d=(x2​−x1​)2+(y2​−y1​)2​.
 9. Întrebare: De ce este important să calculăm semiperimetrul unui triunghi în formula lui Heron? Răspuns: Semiperimetrul este necesar pentru a calcula aria folosind formula lui Heron.
 10. Întrebare: Cum putem afișa text și variabile în C++? Răspuns: Folosind std::cout << "Text" << variabila;.