Sa se verifice daca un graf reprezinta un arbore.

Se citeste un graf neorientat prin matricea de adiacenta. Se cere sa se verifice daca graful reprezinta un arbore.

Daca daca graful are n-1 muchii şi este conex atunci este arbore.

Solutie

using namespace std;

int viz[30],n,i,j,k,u,v,p,a[20][20],c[30],m=0;
int main()
{
  cout<<"Dati numarul de varfuri n = ";
  cin>>n;
  for(i=1; i<=n-1; i++)
    for(j=i+1; j<=n; j++)
    {
      cout<<"a["<<i<<","<<j<<"]= ";
      cin>>a[i][j];
      a[j][i] = a[i][j];
      m+=a[i][j]; // m = nr. de muchii
    }
  cout<<"Dati varful de plecare ";
  cin>>i;
  for(j=1; j<=n; j++) viz[j]=0;

// parcurgem in latime graful neorientat
  c[1]=i;
  p=1; //prima pozitie
  u=1; //ultima pozitie
  viz[i]=1;
  while(p<=u)
  {
    v=c[p];
    for(k=1; k<=n; k++)
    {

      if( (a[v][k]==1) && (viz[k]==0) )
 //daca primul nod din coada(v) are vecini k nevizitati atunci ii punem in coada
      {

        u++;
        c[u]=k;
        viz[k]=1;

      }

    }
    p++;
  }
  int arbore=1; //presupunem ca este arbore
  for(i=1; i<=n; i++)
    if(!viz[1]) arbore=0; 
//daca au ramas noduri nevizitate atunci nu este conex si deci nu este arbore
  if(m==n-1 && arbore)
    cout<<"este arbore";
  else
    cout<<"nu este arbore";
  return 0;
}