BFS

#19 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și de asemenea un vârf X. Cerinţa Să se afișeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime (Breadth First Search) a grafului, pornind din vârful X. Date de intrare Fişierul de intrare BFS.in conţine pe prima linie trei numere naturale n m X, … Read more