1.1 Vocabularul limbajului C++

În limbajul de programare C++, vocabularul include un set de termeni de bază esențiali pentru înțelegerea și scrierea codului. Iată o definiție succintă a unor termeni de bază în C++:

 1. Variabilă:
  • Definiție: O locație în memorie cu un nume asociat, în care se pot stoca și accesa date.
  • Exemplu: int numar;
 2. Tip de Date:
  • Definiție: Specifică tipul de valori pe care o variabilă le poate stoca, cum ar fi întregi, caractere sau valori cu zecimale.
  • Exemplu: int pentru întregi, char pentru caractere, float pentru valori cu zecimale.
 3. Instrucțiune:
  • Definiție: O unitate de cod care realizează o acțiune specifică.
  • Exemplu: if, for, while sunt instrucțiuni de control al fluxului.
 4. Funcție:
  • Definiție: Un bloc de cod care îndeplinește o anumită sarcină și poate fi apelat din altă parte a programului.
  • Exemplu: int adunare(int a, int b) { return a + b; }
 5. Array (Tablou):
  • Definiție: O colecție de elemente de același tip, accesate printr-un indice.
  • Exemplu: int numere[5];
 6. Pointer (Indicator):
  • Definiție: O variabilă care stochează adresa de memorie a altei variabile.
  • Exemplu: int* pointerNumar;
 7. Structură:
  • Definiție: Un mod de a grupa diferite tipuri de date sub o singură denumire.
  • Exemplu: struct Persoana { string nume; int varsta; };
 8. Clasă:
  • Definiție: Un tip de date definit de utilizator care încorporează date și funcții.
  • Exemplu: class Student { public: string nume; void afiseazaNume(); };
 9. Metodă:
  • Definiție: O funcție definită în interiorul unei clase sau structuri.
  • Exemplu: void Student::afiseazaNume() { cout << nume; }
 10. Operator:
  • Definiție: Un simbol care efectuează o anumită operație pe una sau mai multe variabile.
  • Exemplu: + pentru adunare, = pentru atribuire.
 11. Comentariu:
  • Definiție: Un text explicativ inclus în cod, vizibil doar pentru programatorii umani, nu și pentru compilator.
  • Exemplu: // Acesta este un comentariu în C++.
 12. Header File (Fișier Header):
  • Definiție: Un fișier care conține declarații și definiții utile pentru programul principal.
  • Exemplu: #include <iostream> pentru a include funcționalitățile standard de intrare/ieșire.