Scrie un program C plus plus care genereaza primii n termeni ai sirului 1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,…

#include <iostream>

using namespace std;

void genereazaSir(int n) {
  int termen = 1;
  int count = 0;

  while (count < n) {
    for (int i = 0; i <=termen; ++i) {
      if (count >= n) break;
      cout << termen << " ";
      ++count;
    }
    ++termen;
  }
  cout << endl;
}

int main() {
  int n;
  cout << "Introduceti numarul de termeni n: ";
  cin >> n;

  if (n <= 0) {
    cout << "n trebuie sa fie un numar pozitiv." << endl;
  } else {
    cout << "Primii " << n << " termeni ai sirului sunt: ";
    genereazaSir(n);
  }

  return 0;
}

Explicație:

 1. Funcția genereazaSir:
  • Primește un parametru n care indică numărul de termeni ai șirului ce trebuie generați.
  • Utilizează variabila termen pentru a ține evidența termenului curent al șirului.
  • Utilizează variabila count pentru a ține evidența numărului de termeni generați până în prezent.
  • Folosește o buclă while pentru a continua generarea termenilor până când numărul de termeni generați (count) este egal cu n.
  • În interiorul buclei while, utilizează o buclă for pentru a adăuga de mai multe ori termenul curent în șir (numărul de adăugări fiind egal cu valoarea termenului).
  • După adăugarea termenului curent de termen ori, se incrementează termen pentru a trece la următorul termen al șirului.
 2. Funcția main:
  • Citește valoarea lui n de la utilizator.
  • Verifică dacă n este un număr pozitiv.
  • Apelează funcția genereazaSir pentru a genera și afișa primii n termeni ai șirului.