MergeSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort (Sortare prin interclasare), ordonați crescător elementele acestui șir.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului.

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu.

Restricții și precizări
1 ≤ n ≤ 100.000
elementele șirului vor fi cuprinse între -1.000.000.000 și 1.000.000.000

Exemplu
Intrare

12
10 0 -1 -3 1 -4 9 3 -1 -4 3 -4
Ieșire

-4 -4 -4 -3 -1 -1 0 1 3 3 9 10

SOLUTIE

#include <iostream>

using namespace std;
int v[100001],s[100001],n;
void mergesort(int st,int dr)
{
   if(st<dr)
   {
      int m=(st+dr)/2;
      mergesort(st,m);
      mergesort(m+1,dr);
      int i=st;
      int j=m+1;
      int y=0;
      while(i<=m&&j<=dr)
      {
         if(v[i]<v[j])
         {
            s[y]=v[i];
            i++;
            y++;
         }
         else
         {
            s[y]=v[j];
            j++;
            y++;
         }
      }
      while(i<=m)
      {
         s[y]=v[i];
         i++;
         y++;
      }
      while(j<=dr)
      {
         s[y]=v[j];
         j++;
         y++;
      }
      for(int i=st,j=0;i<=dr;i++,j++)
         v[i]=s[j];
   }
}
int main()
{
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
   cin>>v[i];
  int st=0;
  int dr=n-1;
  mergesort(st,dr);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     cout<<s[i]<<" ";
  }
  return 0;
}