POEZIE

Se citește un număr n, și n versuri dintr-o poezie. Fiecare vers ocupă un rând și conține litere mari și mici ale alfabetului englez, spații, și semne de punctuație . , ! ?. Să se elimine din fiecare vers toate semnele de punctuație, mai puțin cel aflat la final.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n și cele n versuri.

Date de ieșire

Se vor afișa versurile modificate.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 15
 • fiecare vers va conține maxim 255 de caractere

Exemplu

Intrare

3
A fost!... odata!,
Ca, nicioada,,
O fata? frumoasa... de imparat!

Ieșire

A fost odata, 
Ca nicioada, 
O fata frumoasa de imparat!

SOLUTIE

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main()
{
  char n[300],sep[]=",.?!";
  int nr;
  cin>>nr;
      cin.get();
  for(int j=0; j<nr; j++)
  {
    cin.getline(n,300);

    for(int i=0; i<strlen(n); i++)
    {
      if(strchr(sep,n[i]) && n[i+1]!=NULL)
      {
        char aux[300];
        strcpy(aux,n+i+1);
        strcpy(n+i,aux);
        i--;
      }
    }
    cout<<n<<endl;
  }
  return 0;
}

SOLUTIE2

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

char m[20][256];

int main()
{
  int n,x = 0;
  cin>>n;
  cin.get();
  for(int k=1;k<=n ;k++)
  {
    char vers[256];
    cin.getline(vers, 256);
    long l = strlen(vers);

    for(int i=0;i<l-1;i++)
      if(strchr(".,!?", vers[i]))
      {
        char aux[256];
        strcpy(aux, vers+i+1);
        strcpy(vers+i, aux);
        l--;
        i = 0;
      }
    strcpy(m[++x],vers);
  }

  for(int i=1;i<=x;i++)
    cout<<m[i]<<'\n';
}