ADIACENTA

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului.

Date de intrare

Fişierul de intrare adiacenta.in conţine pe prima linie numerele n și m, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului și numărul de muchii date în continuare. Fiecare dintre următoarele m linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire adiacenta.out va conţine n linii, pe fiecare linie fiind câte n valori separate prin exact un spațiu, reprezentând matricea de adiacență a grafului dat.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • 1 ≤ i , j ≤ n
 • muchiile se pot repeta în fișierul de intrare

Exemplu

adiacenta.in

5 8
1 4 
1 3 
3 5 
4 5 
2 4 
1 2 
4 2 
3 4 

adiacenta.out

0 1 1 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 

SOLUTIE

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream cin("adiacenta.in");
ofstream cout("adiacenta.out");

int A[101][101];

int main()
{
  int x,y,n,m;
  cin>>n>>m;
  
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    cin>>x>>y;
    A[x][y] = 1;
    A[y][x] = 1;
  }
  
  for(int i = 1;i <= n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<'\n';
  }
  
  
}