DifSub

Considerăm un arbore binar cu n noduri în care fiecare nod este numerotat de la 1 la n și conține o valoare număr natural. Să se determine diferența în valoare absolută a sumei valorilor memorate în subarborele stâng al rădăcinii și suma valorilor memorate în subarborele drept al rădăcinii.
Date de intrare

Fișierul de intrare difsub.in conține pe prima linie numărul n. Fiecare dintre următoarele n linii contine câte 3 numere X st dr; linia i + 1 din fișier conține informatiile despre nodul numerotat cu i: X reprezintă valoare din nod, st reprezintă numărul de ordine al descendentului stâng sau 0 dacă nodul i nu are descendent stâng, iar dr reprezintă numărul de ordine al descendentului drept sau 0 dacă nodul i nu are descendent drept.
Date de ieșire

Fișierul de ieșire difsub.out va conține pe prima linie numărul D, cu semnificația precizată.
Restricții și precizări

1 ≤ n ≤ 1000 valorile din nodurile arborelui vor fi mai mici sau egale cu 1.000.000

Exemplu

difsub.in

6
2 3 5
6 0 6
1 0 0
7 1 2
4 0 0
10 0 0

difsub.out

9

#include <iostream>
#include <fstream>
#define NN 1005
using namespace std;

ifstream fin("difsub.in");
ofstream fout("difsub.out");

int n, info[NN], st[NN], dr[NN];

void citire()
{
  fin >> n;
  for(int i =1 ; i <= n ; ++i)
    fin >> info[i] >> st[i] >> dr[i];
}

int radacina()
{
  int v[NN];
  for(int i =1 ; i <= n ; ++i)
    v[i] = 0;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
  {
    if(st[i] != 0)
      v[st[i]] = 1;
    if(dr[i] != 0)
      v[dr[i]] = 1;
  }
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] == 0)
      return i;
  return 0;
}

int sum(int x)
{
  if (x)
    return info[x] + sum(st[x]) + sum(dr[x]);
  else
    return 0;
}

int main()
{
  citire();
  int r = radacina();
  int ss = sum(st[r]), sd = sum(dr[r]);
  if(ss > sd)
    fout << ss - sd;
  else
    fout << sd - ss;
  return 0;
}