ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.
Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.
Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numărul calculat.
Restricții și precizări

4 ≤ n ≤ 1.000.000.000 se garantează că n nu este prim

Exemplu

Intrare

12

Ieșire

4

Explicație

Cel mai mic divizor al lui 12 este 2 iar pătratul acestei valori este 4.

#include <iostream>
using namespace std;
int n, i;
int main () {
  cin>>n;
  for (int i=2;i<=n/i;i++)
    if (n%i == 0) {
      cout<<i*i;
      return 0;
    }
    
  
}