PartitiiNumar3

Se dă un număr natural n şi un interval [a,b]. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale din intervalul [a,b].

Date de intrare

Fişierul de intrare partitiinumar3.in conţine pe prima linie numerele n, a şi b.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire partitiinumar3.out va conţine pe pe fiecare linie câte un şir de numere naturale din intervalul [a,b], ordonate crescător, separate prin câte un spaţiu. Suma numerelor din fiecare şir este n. Şirurile vor fi afişate în ordine lexicografică.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ a < b < n ≤ 40

Exemplu

partitiinumar3.in

10 2 4

partitiinumar3.out

2 2 2 2 2 
2 2 2 4 
2 2 3 3 
2 4 4 
3 3 4 
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int st[1000], n, a, b;

ifstream fin("partitiinumar3.in");
ofstream fout("partitiinumar3.out");

int minim(int x, int y){
  return x<y ? x : y;
}

void afisare(int k){
  for(int i=1;i<=k;++i)
    fout << st[i] << " ";
    fout << '\n';
}

void back(int k, int s){
  for(int i=st[k-1] ; i<= minim(n-s,b) ; ++i)
  {
    st[k]=i;
    if(s+st[k]<=n)
      if( s+st[k] == n )
        afisare(k);
      else
        back(k+1, s+st[k]);
  }
}
int main(){

  fin >> n >> a >> b;
  st[0] = a;
  back(1,0);
  return 0;
}