BIPARTIT

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n, precum si o mulțime A de vârfuri ale grafului. Considerăm mulțimea B formată din vărfurile grafului care nu aparțin lui A. Să se verifice dacă graful este bipartit peste partiția formată din mulțimile A și B.

Date de intrare

Fişierul de intrare bipartit.in conţine pe prima linie numerele n și m, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului și numărul de muchii. Fiecare dintre următoarele m linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j. Urmează un număr k, apoi k numere naturale distincte cuprinse între 1 și n, reprezentând vârfurile din A.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire bipartit.out va conţine pe prima linie mesajul DA, dacă graful este bipartit peste partiția formată din mulțimile A și B, respectiv NU în caz contrar.

Restricţii şi precizări

 • 1 < k < n ≤ 100
 • 1 ≤ i , j ≤ n
 • muchiile se pot repeta în fișierul de intrare

Exemplu

bipartit.in

7 6
1 4
1 6
6 5
3 2
3 5
3 7
3 
4 6 3

bipartit.out

DA
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cassert>
using namespace std;

ifstream fin("bipartit.in");
ofstream fout("bipartit.out");

int n , a[105][105], x[105] , k;

int main()
{
  int i , j , m;
  fin >> n >> m;
  while(m > 0)
  {
    fin >> i >> j;
    a[i][j] = a[j][i] = 1;
    m --;
  }
  fin >> k;
  for(int i = 1 ; i <= k ;++i)
  {
    int p;
    fin >> p;
    x[p] = 1;
  }
  for(int i = 1; i <= n ; i++)
    for(int j = 1 ; j <= n ; ++j)
      if(x[i] != x[j])
        if(a[i][j] != 0)
          a[i][j] = a[j][i] = 2;
  int cnt = 0;
  for(int i = 1 ; i < n ; ++i)
    for(int j = i + 1 ; j <= n ; ++j)
      if(a[i][j] == 1)
        cnt ++;
  for(int i = 1; i <= n ; i++){
    for(int j = 1 ; j <= n ; ++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  if(cnt == 0)
    fout << "DA";
  else
    fout << "NU";
  return 0;
}