ComponenteConexe1

#441

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină conex, precum și un set de asemenea muchii.

Date de intrare

Fişierul de intrare componenteconexe1.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. Fiecare dintre următoarele linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire componenteconexe1.out va conţine pe prima linie numărul NR de muchii ce trebuie adăugate. Fiecare dintre următoarele NR linii va conține câte o muchie x y, care trebuie adăugată pentru ca graful să devină conex.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • 1 ≤ i , j ≤ n
 • în fișierul de intrare muchiile se pot repeta

Exemplu

componenteconexe1.in

5
1 4 
3 5
2 4

componenteconexe1.out

1
1 3
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("componenteconexe1.in");
ofstream fout("componenteconexe1.out");

int n , a[105][105];
int x[105], // coada pentru parcurgerea in latime
  v[105]; // vector caracteristic care precizeaza daca un varf a fost sau nu vizitat


void bf(int varf, int nrc)
{
  int st, dr;
  st = dr = 1;
  v[varf] = nrc;
  x[1] = varf;
  while(st <= dr)
  {
    int k = x[st];
    for(int i = 1; i <= n ; ++i)
      if(v[i] == 0 && a[k][i] == 1)
      {
        dr ++;
        v[i] = nrc;
        x[dr] = i;
      }
    st ++;
  }
}

int main()
{
  int i , j;
  fin >> n;
  while(fin >> i >> j)
  {
    a[i][j] = a[j][i] = 1;
  }

  int nrc = 0;
  for(int i=1; i <= n ;++i)
    if(v[i] == 0 )
    {
      nrc ++;
      bf(i , nrc);
    }
  fout << nrc-1 << endl;
  for(int i = 2; i<=nrc ; i++)
  {
    int varf = 0;
    for(int j = 1 ; j <= n && varf == 0 ; ++j)
      if(v[j] == i)
        varf = j;
    fout << 1 << " " << varf << endl;
  }
  return 0;
}