Cladire

#392

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară formată din n*m camere, dispuse pe n linii și m coloane. Intrarea în clădire este în camera de coordonate (1,1), iar ieșirea în camera de coordonate (n,m). Din orice cameră (i,j) se poate ajunge numai în camerele (i+1,j) sau (i,j+1). Determinați în câte moduri se poate ajunge din camera (1,1) în camera (n,m).

Deoarece numărul de posibilități poate fi foarte mare, se cere doar restul acestui număr la împărțirea cu 9901.

Date de intrare

Fişierul de intrare cladire.in conţine pe prima linie numerele n m.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire cladire.out va conţine pe prima linie numărul P, reprezentând în câte moduri se poate ajunge din camera (1,1) în camera (n,m), număr afișat modulo 9901.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n , m ≤ 1000

Exemplu

cladire.in

3 3

cladire.out

6

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <cassert>
using namespace std;
#define NN 1005

ifstream fin("cladire.in");
ofstream fout("cladire.out");

int n, m, a[NN][NN];


int main(){
  fin >> n >> m;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    a[i][1] = 1;
  for(int j=1;j<=m;++j)
    a[1][j] = 1;
  for(int i=2;i<=n;++i)
    for(int j=2;j<=m;++j)
      a[i][j] = (a[i-1][j] + a[i][j-1]) % 9901;
  fout << a[n][m];
  return 0;
}