clase

#2644

Într-o școală sunt n clase, fiecare având un număr diferit de elevi. Școală primește m pachete cu cărți, fiecare cu un număr diferit de cărți. Pentru ca o clasa să primească un pachet, numărul elevilor din acea clasa trebuie să fie egal cu numărul cărților din pachet. Să se determine câte clase primesc un pachet de cărți.

Date de intrare

Fișierul de intrare clase.in va avea pe prima linie numărul n, iar pe următoarea linie n numere naturale ordonate crescător, separate prin spații, reprezentând numărul de elevi din fiecare clasa. Pe următoarea linie numărul m, și pe următoarea linie m numere, reprezentând numărul de cărți din fiecare pachet.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire clase.out va conține pe prima linie numărul de clase care primesc pachete cu cărți.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n, m ≤ 10000
 • într-un pachet sunt maxim 1.000.000.000.000 cărți.
 • într-o clasa sunt maxim 1.000.000.000.000 elevi.

Exemplu

clase.in

5
16 17 20 24 30
4
78 20 17 74

clase.out

2

Explicație

Doar clasa cu 20 de elevi și cea cu 17 elevi vor primi pachete cu cărți.

#include <fstream>

using namespace std;

ifstream fin("clase.in");
ofstream fout("clase.out");

inline long long CautareBinara(long long x);

const int MaxN = 10001;
long long a[MaxN];
long long n, m, pachet, sol, cnt;

int main()
{
  fin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    fin >> a[i];

  fin >> m;
  for(int i = 1; i <= m; ++i)
  {
    fin >> pachet;
    sol = CautareBinara(pachet);
    if(sol != -1)
      ++cnt;
  }
  fout << cnt;
  return 0;
}

inline long long CautareBinara(long long x)
{
  long long Sol = -1, Left = 0, Right = n;
  while(Left <= Right)
  {
    int Mid = (Left+Right) / 2;
    if(a[Mid] == x)
    {
      Sol = Mid;
      break;
    }
    if(a[Mid] > x)
      Right = Mid - 1;
    if(a[Mid] < x)
      Left = Mid + 1;
  }
  return Sol;
}