DFS

#539

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și de asemenea un vârf X.

Cerinţa

Să se afișeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în adâncime (Depth First Search) a grafului, pornind din vârful X.

Date de intrare

Fişierul de intrare dfs.in conţine pe prima linie trei numere naturale n, m, X, având următoarea semnificație: n este numărul de noduri, m este numărul de muchii din graf, iar X este vârful din care se începe parcurgerea. Următoarele m linii conțin câte două numere i j cu semnificația că există muchie între i și j .

Date de ieşire

Fişierul de ieşire dfs.out va conţine pe prima linie vârfurile vizitate în urma parcurgerii în adâncime a grafului, aceasta începând din vârful X.

Restricţii şi precizări

 • 2 <= n <= 100
 • 1 <= m <= n*(n-1)/2
 • dacă în timpul parcurgerii, la un moment dat vârful curent al grafului este Y, vecinii nevizitați ai lui Y se vor analiza în ordine crescătoare.

Exemplu

dfs.in

7 8 3
1 2
1 3
1 6
2 4
2 5
3 6
3 7
4 6

dfs.out

3 1 2 4 6 5 7 
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cassert>
using namespace std;

ifstream fin("dfs.in");
ofstream fout("dfs.out");

int n , a[105][105], v[205];

void dfs(int X)
{
  fout << X << " ";
  v[X] = 1;
  for(int i =1 ; i <= n ; ++i)
    if(a[X][i] == 1 && v[i] == 0)
      dfs(i);
}

int main()
{
  int i , j , m, X;
  fin >> n >> m >> X;
  while(m > 0)
  {
    fin >> i >> j;
    a[i][j] = a[j][i] = 1;
    m --;
  }
  dfs(X);
  return 0;
}